Skip to main content

Børnegrupper

Hvad er en selvhjælpsgruppe for børn?

I Foreningernes Hus opstarter vi flere gange om året børnegrupper.
En børnegruppe ledes af to voksne frivillige, som har særligt gode færdigheder og erfaringer med børn, der ofte bekymrer sig og er kede af det pga. en specifik livssituation. Grupperne består oftest af 4-8 børn.

Via aktivitet, leg og bevægelse fremmes samtalerne, fællesskabet og det trygge rum.
I grupperne kan børnene få sat ord på deres vanskeligheder, de kan som ligesindede hjælpe hinanden med at afklare vilkår og dilemmaer og spejle sig i hinandens fortællinger. På denne måde hjælper børnene hinanden med at føle sig mindre isolerede og alene med deres problem.

Indgangen til et gruppeforløb starter altid med en individuel samtale mellem vores selvhjælpskoordinator og mindst én af barnets forældre. På den måde får vi indsigt i om et gruppeforløb matcher barnets behov og ønsker.

Vi sammensætter grupper efter alder og tema. Vi mødes hver 14 dag i 1,5 time om eftermiddagen. Forløbene er gratis, herunder inkl. mad og drikke til børnene ved ankomst.
I grupperne er der plads til både det alvorlige og det sjove. Vi fører ikke journal og der er tavshedspligt. Børnegrupperne er børnenes fortrolige rum, hvor de trygt kan give udtryk for deres tanker og følelser.

Børnegrupper:

”Skilsmissebørn (ca. 8 – 12 år.)”

”Søskende til fysisk eller psykisk handicappede børn (ca. 8 – 12 år.)”