Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

LAP

Tilbud: LAP står for ”Landsforeningen for nuværende og tidligere psykiatribrugere”. LAP blev stiftet i 1999. LAP er en organisation, hvor nuværende og tidligere psykiatribrugere støtter hinanden, tager fælles initiativer, formulerer en politik og stiller krav vedrørende vore egne interesser. LAP er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser. LAP Vejle Kommune er en af grundforeningerne i landsforeningen.
Målgruppe: Nuværende og tidligere psykiatribrugere.
Formål: LAP Vejle Kommune arbejder på at danne netværk for tidligere og nuværende brugere af behandlingssystemet. Foreningen arbejder også på at gøre vores behandlingssystem bedre, end det er i dag, hvor mange desværre er udstødt af samfundet. LAP: · Vil have ret til indflydelse på vores egen behandling. · Vil ikke stigmatiseres og fastholdes i en sygerolle. · Vil have mulighed for undervisning og arbejde, der udvikler os personligt.
Kontaktinfo: Landsforeningen for nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP) Store Glasvej 49 5000 Odense C Tlf.: 66 19 45 11 (lokalt 30 51 90 18/26 20 67 16) lap@lap.dk (lokalt t@allermand.dk)
Powered by SobiPro