Skip to main content

Hvem er vi

Baggrund

Foreningernes Hus Vejle er en fusion mellem Vejle Handicap Center og Frivilligcenter og Selvhjælp Vejle. Vi er en selvstændig forening, der drives af få ansatte og cirka 80 frivillige.

Vi fungerer som et fælles hus for frivillige sociale foreninger, varetager foreningernes interesser og tilbyder gode rammer for, at de kan udøve deres virke. Selvhjælp tilbyder samtaler og selvhjælpsgrupper, og så driver vi efter aftale med Vejle Kommune et aktivitets- og værestedstilbud (efter servicelovens § 79) med en cafe og et fællesskab for mennesker med fysiske handicap og andre udfordringer. Vi har mange forskellige aktiviteter og projekter, der løbende udvikler og ændrer sig.

Hjælp til dig og din forening

Foreningernes Hus synliggør og fremmer det frivillige sociale arbejde i Vejle Kommune i tæt samarbejde med kommune, foreninger, øvrige frivilligcentre, organisationer og erhvervsliv.

Frivillige sociale foreninger kan kontakte os om hjælp og rådgivning fx i forbindelse med § 18 ansøgninger, rekruttering af frivillige, viden om det frivillige sociale arbejde eller måske opstart af en helt ny forening.

Foreningerne kan søge om at blive medlem af Foreningernes Hus. Vi har flere end 80 meget forskellige medlemsforeninger, der bruger vores lokaler til deres møder og arrangementer. Vi hjælper vores medlemsforeninger bland andet ved at formidler deres aktiviteter i vores netværk og på sociale medier og ved at arrangere fælles kurser, foredrag og events, der er med til at skabe netværk.

Har du lyst til at lave frivilligt arbejde indenfor det sociale område, hjælper vi med at se på muligheder og finde de rigtige match. Ligesom vi hjælper med at afsøge mulighederne for at finde nye fællesskabe.

I Selvhjælp tilbyder vi en-til-en samtaler, hvor man kan få luft for sine problemer, finde nye handlemuligheder eller måske deltage i en selvhjælpsgruppe.

Mission, Vision og Værdier

I Foreningernes Hus ønsker vi at Bidrage til Livskvalitet og Fællesskab. Vi vil være en Uundværlig samarbejdspartner for frivillige sociale foreninger, for mennesker med behov for medmenneskelig støtte samt for kommunale og andre organisationer, der arbejder med samme målgruppe. Samtidig vil vi være en Unik arbejdsplads, hvor frivillige og medarbejdere trives og bruger deres evner og kompetencer til gavn for andre og for sig selv.

I Foreningernes Hus bygger vi vores arbejde på 4 kerneværdier:

  • Mennesker i fokus
  • Seriøsitet og ansvarlighed
  • Åbenhed og troværdighed
  • Selvstændighed

 

     Find frivilligcentrene i Egtved, Jelling og Give her:  

     Frivilligcenter Egtved

     Frivilligcenter Jelling

     Frivilligcenter Give