Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Om Os

Foreningernes Hus Vejle

Huset for foreninger, frivillighed, selvhjælp og handicap

Foreningernes Hus Vejle er en fusion mellem Vejle Handicap Center og Frivilligcenter og Selvhjælp Vejle. Vi er en selvstændig forening, der faciliterer og synliggør det frivillige sociale arbejde i Vejle og omegn og tilbyder lokaler og anden hjælp til foreninger og klubber.

Vi fungerer som et fælles hus for de frivillige sociale foreninger og som værested for mennesker med fysiske handicap. Vi har mange forskellige aktiviteter og projekter, der løbende udvikler og ændrer sig. Læs mere herom under fanebladene for Foreningernes Hus, Selvhjælp, Frivilligt arbejde og Tilbud i tiden.

Vi er politisk og religiøst neutrale. Vi har tavshedspligt og foretager ingen registrering.

Vi samarbejder med mange andre foreninger og organisationer, både lokalt og på landsplan, samt med det offentlige.

Vi er 70 dygtige og engagerede frivillige medarbejdere, der sammen med én fuldtidsansat og 4 deltidsansatte medarbejdere tager sig af foreningens aktiviteter og tilbud.

Der er over 60 medlemsforeninger tilknyttet.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar og udgør foreningens ledelse sammen med den daglige leder. Generalforsamlingen er øverste myndighed, medens lederen har det daglige ansvar.