Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Den frivillige aflastningsordning i Giveområdet

Tilbud: Aflastningsordningens formål er at lette den pårørendes opgave med at passe den syge og give sig selv et pusterum.
Målgruppe: Pårørende, der i eget hjem passer alvorligt syge, demente eller handicappede.
Formål: Der tilbydes at aflaste pårørende til alvorligt syge, demente eller handicappede ved at komme i hjemmet og være hos patienten, mens de(n) pårørende kan komme lidt ud eller få slappet af. Varigheden plejer at være ca. 2-3 timer en gang om ugen. Aflastningspersonerne udfører ikke hjemmesygeplejerskens eller hjemmehjælperens arbejde. Tilbuddet er kun et supplement til disse ordninger. De frivillige aflastere har tavshedspligt.
Kontaktinfo: Den frivillige aflastningsordning i Giveområdet Tlf.: 75 87 61 91
Located in: Krisecentre
Powered by SobiPro