Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vejle Krisecenter

Tilbud: Det er centrets formål at sikre kvinden fysisk og psykisk tryghed samt at yde støtte til løsning af akutte, sociale problemer. Centret hjælper med en hensigtsmæssig planlægning af fremtiden og støtter generelt med råd og vejledning.
Målgruppe: Kvinder, der har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold, eller som føler sig truet (kvinder kan medbringe børn). Personer, som kunne tænke sig at arbejde som frivillig på centret.
Formål: Vejle Krisecenter tilbyder kvinder, der har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold, et sted at bo i en kortere periode. Kvinden kan på centret møde andre kvinder, der er i samme situation, og der er altid en medarbejder eller en frivillig vagt, der er parat til at lytte og støtte. Kvinden tilbydes råd og vejledning samt hjælp til at kontakte diverse offentlige myndigheder, advokater m.fl. Der er desuden muligheder for at arbejde som frivillig; kontakt centret for yderligere information.
Kontaktinfo: Vejle Krisecenter Rosengårds Alle 104 B 7100 Vejle Tlf.: 75 83 93 33 www.vejlekrisecenter.dk vejlekrisecenter@stofanet.dk
Located in: Krisecentre
Powered by SobiPro