Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kriterier for den frivillige indsats

Den frivillige indsats i frivillige sociale foreninger

  • er frivillig, dvs. at den udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang.
  • er ulønnet - dog med mulighed for kompensation for udgifter eller et symbolsk beløb for sit frivillige arbejde
  • udføres i en organisatorisk sammenhæng, dvs. at almindelig hjælpsomhed eller spontane handlinger ikke regnes for frivilligt arbejde.
  • er til gavn for andre end en selv og den nærmeste familie, dvs. at den frivillige indsats udføres over for personer uden for den frivilliges familie og slægt, og at deltagelse i en selvhjælpsgruppe eksempelvis ikke er frivilligt arbejde – medmindre man er koordinator eller igangsætter af en selvhjælpsgruppe.

Hvis en organisation skal kalde sig en frivillig social organisation, skal den således opfylde forskellige kriterier med hensyn til arbejdsområde, organisationsform og frivillighed, selv om kriterierne ikke er lovbestemte.

Den frivillige indsats uden for de frivillige sociale foreninger

Der er en tendens til at bløde op på definitionerne for ikke at fokusere ensidigt på organisationstypen men derimod rette opmærksomheden på typen af det sociale arbejde, der udføres. Der er nemlig mange foreninger, projekter og grupper, som arbejder med sociale mål uden at være karakteriseret som en frivillig social forening. Det kan være idrætsforeninger eller kulturelle foreninger, der bruger idrætten eller kulturelle aktiviteter til at involvere og arbejde med sårbare og udsatte målgrupper. Eller det kan være uformelle grupper, der ikke har en formel organisering med bestyrelse og vedtægter. Der foregår med andre ord en del frivilligt socialt arbejde, der ikke er en del af de frivillige sociale foreninger.

Læs mere

Du kan gå ind på Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside, hvis du vil vide mere om emnet. Her finder du fx information om hvor mange og hvem, der yder en frivillig indsats inden for hvilke områder, hvad alder, køn og uddannelse betyder, og om motiver til frivillighed.