Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vores medlemsforeninger

Afghansk Dansk Kvinde Association (ADKA)

 

AURA-Vejle v/LGBT Danmark
www.lgbtungdom.dk


Bakkeagers Venner
www.bakkeager.vejle.dk

Barnets Stemme

Bedre Psykiatri
www.bedrepsykiatri.dk


Broen Vejle
www.broen-vejle.dk


Bruger & Hjælper Gruppen
www.bh-g.dk


Børns Voksenvenner
www.voksenven.dk


Dansk Blindesamfund
Kreds Sydøst Jylland
www.blind.dk

Dansk Folkehjælp
www.folkehjaelp.dk

 

Dansk Handicap Forbund
www.dhf-vejle.dk
Vejle-Billund afdeling

 

Dansk ICYE - Lokalforening Sydjylland
www.icye.dk

 

Dansk Kvindesamfund
www.danskkvindesamfund.dk
Vejle Forening

Dansk Naroklepsiforening
www.dansknarkolepsiforening.dk

Dansk Rumænsk Kultur forening

Danske Handicaporganisationer Vejle

Den Afghanske Danske Venskabsforening

Den Albanske Forening
Mail: albanskeforening@outlook.dk

Det fælles bedste
www.detfaellesbedste.dk


Det grønlandske hus
www.nordatlantiskhus.dk/i-vejle

Diabetes Vejle Lokalforening

FNUG - Foreningen af unge med gigt
www.fnug.dk


Fodslaw
www.fodslawvejle.dk

Foreningen Gartneriet Rødmoses Venner
www.roedmose.dk

Foreningen Grønlandske Børn
www.fgb.dk
fgb@fgb.dk


Gigtforeningen
www.gigtforeningen.dk


Granulomatos med Polyangiitis/
Wegeners Granulomatos
www.granulomatose.dk


Grønt Forum

Haveselskabet Vejle Kreds
www.haveselskabet.dk

Hjernesagen
www.hjernesagen.dk

Hjerneskadeforeningen
Fredericia/Vejle
www.hjerneskadet.dk/region-syd/fredericiavejle

Hjerteforeningens lokalkomité Vejle
www.vejle.hjerteforeningen.dk

Home-Start
7100 Vejle
http://vejle.home-start.dk/


Høreforeningen Vejle Lokalforening
www.hoereforeningen.dk


Klub Ukraine

Kvisten
Mail: info@kvistene.dk

Landsforeningen Autisme
Kreds Trekanten
www.autismefening.dk/kredsforening

Landsforeningen Multipel System Atrofi
www.msa-danmark.dk

LC 88 Egtved

Lev Vejle
www.lev.dk


Litauisk Forening

 

LOBPA
www.lobpa.dk

 

Lokal Foreningen Ligeværd Vejle
www.ligevaerd.dk

Læseforeningen

www.laeseforeningen.dk

Morfar

Mødrehjælpen, Vejle

www.moedrehjaelpen-vejle.dk

Natteravnene Vejle

www.vejle.natteravnene.dk

NEFOS Netværket for selvmordsramte

www.nefos.dk

Næstehjælperne-Trekantområdet

(findes på facebook)

OCD Lokalgruppe Vejle

www.ocd-foreningen.dk

Offerrådgivningen Vejle
www.offerraadgivning.dk


Osteoroposeforeningen
gemma17@tunet.dk


Peer to Peer
www.peertopeervejle.dk

Red Barnet
Lokalforening Vejle
Red Barnet Ungdom
www.redbarnetungdom.dk
Ryg Vejle Afd.
Fjordvej10@gmail.com
Røde Kors, Vejle Afd.
www.vejle.drk.dk


Scleroseforeningens lokalafdeling Vejle-Billund
www.scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/vejle-billund

SIND
www.sindvejle.dk


Sommerfuglebevægelsen

Stensvangs Venner

Udviklingshæmmedes Landsforbund

www.ulf.dk

Ungdommens Røde Kors

www.urk.dk


Unge for ligeværd Vejle
www.uflvejle.dk


Vejle Expat Network

www.vejleexpatnetwork.dk

Vejle Lydavis

www.debois-vejle.dk

Vejle Mi Erinaq

Vejle Soroptimistklub

Venskabsforeningen/Alsadaqa foreninge

Ventilen

www.ventilen.dk

Vinterbadeforeningen Morgenrøden

www.morgenrøden.dk

Ældre Sagen Vejle-Jelling
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/vejle-jelling